Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. International Conference for Entrepreneurship Innovartion and Regional Development (ICEIRD 2013) ve Knowledge Cities World Summit’te (KCWS 2013) kongre başkanı olarak görev aldı. Birçok seminer, çalıştay ve toplantıya da konuşmacı olarak davet edildi. Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.


Özgeçmiş