RECTORATE

Prof.Dr. Melih Bulu Artı Eğitim Dergisi’ne İstinye Üniversitesi’nin Hedeflerinden Bahsetti

Bütün çabamız 21. Yüzyıl Türkiyesi’nin insanlarını yetiştirmek

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, yakın gelecekte dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin insan kaynağını yetiştirmeye katkıda bulunmak istediklerini belirtiyor. Kendi bilgisini üretemeyen bir ülkenin ekonomik olarak gelişemeyeceğine dikkat çeken Bulu, “Bu sebeple ülke olarak kendi bilgimizi üretir hale gelmemiz lazım. Biz de üniversite olarak bu hedefte önemli bir rol üstlenmek istiyoruz” diyor.

Sayın Bulu, İstinye Üniversitesi’ni öne çıkaran özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Diğer vakıf üniversitelerine göre nasıl bir konumlandırmanız var? Mütevelli Heyeti Başkanımız olan Sayın Muharrem Usta çok önemli ve başarılı bir iş adamı. Kendisi aynı zamanda Trabzonspor Kulübü’nün de Başkanı. Dolayısıyla çok yoğun bir tempo içinde çalışıyor. Bununla birlikte dünyada bırakmak istediği en önemli eserinin İstinye Üniversitesi olduğunu bize söylemişti. Bu yüzden üniversiteyi kurarken 100, 200 ve 500 yıllık planlar yaptık. Muharrem Bey tecrübeleri ve birikimleri sayesinde üniversitenin toplumdan kopuk olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Toplumu yaşadığı problemleri saptayarak bunlara çözüm yolları üreten bir üniversite kurmayı amaçladık ve başardık. Bu husus aslında dünyada birçok üniversitenin yapmak istediği ama bunu gerçekleştiremediği bir şey. Biz bu konuda iddialıyız. Alandaki problemleri görebilmeleri için öğrencilerimizi eğitimlerinin hemen başında staja gönderiyoruz. Staj hemen hemen bütün bölümlerimizde zorunlu. Arkamızda MLPCare Grubu olduğu için - ki 30 civarında hastanesi mevcut - sağlıkla ilgili bölümlerde ciddi avantajlara sahibiz. Tabii bu sadece sağlıkla sınırlı değil. Hastane söz konusu olduğundan kuruluş aşamanızda sağlık alanıyla ilgili bir hedefiniz mi öncelikli miydi? Hayır, bizim şu anda aktif olan ve bu yıl öğrenci kabul edeceğimiz 7 fakültemiz var. Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi sağlıkla ilgili fakültelerimiz… Bunun yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Mühendislik Fakültemiz mevcut. Biri Sağlık Meslek Yüksek Okulu olmak üzere iki meslek yüksekokulumuz var. Bu sebeple sağlıkta iyi bir noktadayız. Güçlü bir altyapıya sahibiz ama aynı zamanda geniş bir spektruma hitap eden bir kurumuz. Hemen hemen alanda oluşabilecek sorunları çözebilecek ilgili bilim dalları var.

Bu yıl 23 tane lisans, 27 tane de ön lisans programına öğrenci kabul edeceğiz. Bunların dağılımına baktığımızda 1/3’ünün sağlık alanıyla ilgili bölümler olduğunu görebilirsiniz. Üniversite olarak farklılığımızı; alanda olan biteni anlayan, problemleri çözmek için uğraşan akademisyenler ile bunları öğrenmeye çalışan öğrencilerden oluşan ekosistem olarak tanımlayabiliriz. Bunun en önemli örneği az önce de bahsettiğim iş dünyasıyla yakın ilişkiler içindeki bir konu. İnsanlarla konuşabilme ve gibi stajlardır. Öğrencilerimiz okudukları isimlerden oluşuyor. Bu firmaların ikna edebilme yeteneği olmazsa olmaz alanlarla ilgili firmalarda stajlarını yapıp yönetiminde görev yapıyorlar veya bir özellik. Bütün derslerimizde iletişim tercih edecekleri mesleğin gerçeklerini danışmanlık hizmeti veriyorlar. Dolayısıyla yeteneğini geliştirici içerikler bulunuyor. yerinde görüyorlar. Mesela ilk seneden firmaların beklentilerine hakimler ve Örneğin bir öğrenci hazırladığı projeyi itibaren 250 öğrencimiz stajını tamamladı. öğrencilerini buna göre yetiştiriyorlar. sınıftaki diğer arkadaşlarına bir sunum Bu artarak devam edecek. Bunun yanı Kısacası özel sektörün istemiş olduğu olarak anlatıyor. Böylelikle sunum sıra girişimcilik konusuna özel bir önem profilde öğrenci yetiştiriyoruz. Bölüm yapma yetenekleri gelişiyor. Bütün veriyoruz. Günümüzde büyük bir bilgi özelinde teknik ve non-teknik seçmeli bunları eğitimin içine yediriyoruz. Bunun bombardımanı söz konusu. Kurum derslerimiz var. Alandan gelen dışında öğrencilerimizin teknolojiyi olarak bu gerçekten hareket ederek hocalarımız bu derslere giriyor. Ayrıca çok iyi kullanabilmelerini amaçlıyoruz. öğrencilerimize nasıl öğreneceklerini üniversitede ders vermek özel sektörde Çünkü günümüz dünyasında teknoloji anlatıyoruz. Kesinlikle ezberci bir çalışan bir yönetici için de önemli bir her alanda çok yaygın.

2

Üniversite sistemimiz yok ve akademisyenlerimizle prestijdir. Çekmeköy’de açtığımız Meslek olarak öğrencilerimize sadece bilgi ve bu konuda mutabıkız. Bilimsel yaklaşıma Yüksekokulumuz sanayi bölgelerine çok eğitim değil aynı zamanda iyi yaşama hakim olmanız gerekiyor. Ancak bu sayede yakın. Bu sebeple sanayicilerle yakın kültürü veriyoruz. Bunu da “İstinyelilik hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış işbirliği içindeyiz. Zaten sağlıkla ilgili kendi Manifestosu” adı altında somutlaştırdık. olabileceği noktasında karar verebilirsiniz. hastanelerimiz başta olmak üzere birçok Üniversitenizi tercih etmek isteyecek Bunu özellikle öğrencilerimize öğretiyoruz. sağlık grubuyla çalışıyoruz. Bu nedenle öğrenciler bu özelliklerinizi nereden Daha alan spesifikasyonlu konular Meslek Yüksekokulumuzda Türkiye’ye takip edebilirler? üzerinde duruyoruz. örnek teşkil edecek bir yapı kurduğumuzu İŞ DÜNYASININ TALEBİNE düşünüyorum. 10 – 26 Temmuz tarihleri arasında lisans için Topkapı Yerleşkemiz’de, ön UYGUN EĞİTİM VERİYORUZ Öğrenciler şu anda bir tercih lisans için de Çekmeköy Yerleşkemiz’de Genelde üniversite kuran iş adamları aşamasındalar, öğrencilere tanıtım günlerimiz olacak. Bizi alandan geldikleri için iş dünyasıyla tercihlerini yaparken tercih etmek isteyenler üniversite arasında ilişkiye daha büyük neleri tavsiye “Vakıf buralara gelebilirler önem veriyorlar. Bunun hem üniversiteye ediyorsunuz? üniversiteleri, ve ilgilendikleri hem de öğrenciye getireceği faydalardan Gelecekte ülkemizde üniversite bölümlerin söz edebilir misiniz? öne çıkan hocalarıyla sistemine ciddi ivme Bu yaklaşımla eğitim gören mesleklere dair görüşebilirler. kazandırdı. Sistemi öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş neler söylemek Bunun yanı sıra bulma sıkıntısı yaşamayacaktır. Çünkü istersiniz? daha rekabete açtı. Birçok web sayfamızdan çalışmak istediği mesleği üniversite Günümüz üniversitelerimizin belirli detaylı bilgi yıllarında yakından tanıma ve öğrenme dünyasında konularda dünyada ilk 10 içinde edinebilirler. şansı yakalamıştır. Zaten başarılı meslekler İstanbul dışında olduğunu düşünüyorum. Ancak öğrenciler firmalardan iş teklifleri alıyor. çok hızlı form olanlar web chat, Zaten akademisyenlerimizin bir bölümü değiştiriyor, sabit tamamlamamız gereken çağrı merkezimiz, e-mail ve alsınlar ama kararlarını kendileri sosyal medya hesapları- versinler. Çünkü o kararı vermenin mızdan sorumluluğunu almak bile büyük bizimle bir hayat tecrübesidir. Yanlış bir iletişim karar verseler de bunu ilerleyen kurabilirler. dönemde düzeltebilirler. Burs ve barınma Sonuçta hayatın sonu olanaklarınız değil.” hakkında bilgi verebilir misiniz? İdealist bir yaklaşımla hareket ettiğimiz için üniversitemize ücretli öğrenci almıyoruz. Bütün öğrencilerimiz %50 ve üzerinde burslu okuyor. Olabildiğince başarılı öğrencileri üniversitemize çekmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl 3 bin 400 öğrencilik bir kapasitemiz olacak. Okul birincilerine Ekim – Mayıs döneminde aylık 300 TL harçlık veriyoruz. Bunun yanı sıra öğrencimizin not ortalaması 3.8’ün üzerine çıkarsa onlara da burslar veriyoruz. Bilinçli tercih adı altında bir indirimimiz mevcut. Öğrenci bizi ilk 3 tercihi içinde yazarsa %15’lik ek bir indirim alıyor. Şehit yakınları ve gazilerimize çeşitli burslar sağlıyoruz. Aile indirimimiz var. Spor, sanat ve kültür alanlarında da bursumuz mevcut. Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Çekmeköy Yerleşkemiz’de 200 kişilik bir yurdumuz, Topkapı tarafında ise anlaşmalı yurtlarımız var.

3

Uluslararası anlaşmalarla ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınız ne boyutta? Yabancı öğrenciniz var mı? Uluslararasılaşma ile ilgili hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Uluslararası faaliyet gösteren bir ofisimiz var, belirli ülkelerle sıkı çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bu konuda Azerbaycan öne çıkıyor, çünkü buradan ülkemize çok fazla öğrenci geliyor. ABD’de yakın çalıştığımız bazı üniversiteler var. Bunlarla daha çok akademisyen bazlı bir çalışmamız var. Üniversitemizde şu an itibariyle 17 ülkeden öğrenci sağlıkla ilgili için çok alıyoruz. Özellikle Grubumuz çatısı altında faaliyet gösteren Ülkemizin yanı sıra dünya çapında da büyük bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Özellikle belirli alanlarda öne çıkmak en büyük arzumuz. Diğer üniversitelerle rekabet içindeyiz ve kendimizi iyi bir noktada görüyoruz. Yurtdışındaki diğer üniversitelere öğrenci göndermekten ziyade çekim merkezi olmak istiyoruz.

DÜNYA ÇAPINDA BİR ÜNİVERSİTE OLABİLMENİN TAŞLARINI DÖŞÜYORUZ

Bir üniversitenin dünya çapında marka olması gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla doğru orantılı. Bu bakımdan İstinye Üniversitesi’nin vizyonu ve gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Üniversitemiz Türkiye’nin en gelişmiş kök hücre araştırma merkezlerinden birine sahip. Kök hücre günümüzde dünyanın en hızlı gelişen teknolojilerinden biri. Bu konuda önemli çalışmalara imza atan ve bunları yayınlayan bir ekibimiz var. Uluslararası endeksli dergiler bağlamında bakıldığında, bu ekibimizin bir tanesinin yaptığı yayınlar belki bazı üniversitelerimizin yayınlarının toplamını bulabiliyor. Yine kanser araştırma merkezimizin gerçekleştirdiği çalışmalar dünyayla rekabet edebilir nitelikte. Bu merkezde geliştirdiğimiz ülkemizin ilk kanser ilacının patentimni biz aldık. Bunun dışında ülkemizde ses getirecek nitelikte nörolojik bilimlerle ilgili bir merkez kurduk. Burada beynin fizyolojisi araştırılıyor. Şu anda 3 boyutlu organların geliştirilmesi üzerindeki araştırmalarımız devam ediyor. Özetle; dünya çapında bir üniversite olabilmenin taşlarını döşüyoruz. 21. yüzyılda dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedefleyen Türkiye’nin insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kendi bilgisini üretemeyen bir ülkenin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olması mümkün değil. Bu sebeple kendi bilgimizi üretir hale gelmemiz lazım. Biz de İstinye Üniversitesi olarak bu hedefte önemli bir rol oynamak istiyoruz.

Biraz da kendinizden bahsetmenizi istesek. Siz kariyerinizi nasıl planladınız?

Kariyer planlamam konusunda vereceğim cevabım belki tercih yapacak öğrencilere katkı yapabilir. En önemli husus insanın sevdiği mesleği yapması. Dolayısıyla kariyer planlamasının bu yönde yapılması önemli. Günümüzde meslek tercihi biraz ertelenmeye başladı. Bunu çok sağlıklı buluyorum. 21. yüzyılda geçerli becerileri kazandıracak bir lisans programında okuyup belki yüksek lisansta, belki de doktorada meslek tercihi daha doğru olabilir. Genç arkadaşlarımızın kesin kararlar vermek yerine değişime açık olmalarında fayda görüyorum. Çünkü mesleklerin ömürleri değişiyor. Değişimi görüp ona göre adapte olmaları gerekiyor. Ben şimdiye kadar böyle yaptım ve mutlu oldum. İyi para kazanmak için istemediğim işi yapmadım. Maalesef gençlerimiz kısa zamanda çok para kazanmak istiyorlar ve bu yüzden sevmedikleri meslekleri seçiyorlar. Ancak bu durum orta ve uzun vadede başarı, mutluluk ve de bol para getirmiyor.

Kariyer planlamasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

Bir Kariyer Planlama Merkezimiz var. Burada görevli ekibimiz öğrencilerimizle sürekli ilgileniyor. İlgi alanları, bölümleri ve gitmek istedikleri alanlarla ilgili öğrencilerimizi devamlı bilgilendiriyorlar. Üniversite olarak özel sektör ve kamuyla iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarına göre öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bu yönlendirmeler genellikle staj dönemlerinde başlıyor. Belirli bir not ortamasının üzerinde olan öğrencilerimize grubumuzda iş garantisi veriyoruz. Sürekli büyüyen bir grubuz. Bu sebeple 500 civarında öğrencimizi iş sağlayacak bir kapasitemiz söz konusu.

PDF Olarak Görüntüle