REKTÖRLÜK

Rektörümüz Prof. Dr. Melih BULU’nun "Urban Knowledge and Innovation Spaces" adlı kitabı Routledge Tarafından Basıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Melih BULU’nun inovasyon alanlarının gittikçe ekonomik üretimin merkezi haline gelen şehirlere katkısını editör olarak incelediği kitabı "Urban Knowledge and Innovation Spaces" dünyanın önde gelen yayınevlerinden Routledge tarafından basıldı. Prof. Bulu ayrıca İstanbul’daki Teknoparkları incelediği bir bölüm ile de kitaba katkıda bulundu.

Günümüz şehirlerinde sürdürülebilir büyüme ve uzun dönemli rekabetçi özelliklerin geliştirebilmesi için bilgi üretme ve inovasyon hedeflerinin şehir planlamasına entegre edilmesi gerekiyor. Küresel anlamda günümüz şehirlerinde bilgi üretimi ve inovasyona odaklanan alanlar yaratmak ayrıcalıklı bir önem kazanmıştır. Bu kapsamda Üniversitelerin merkezinde olduğu inovasyon ortamını oluşturan kuluçka, teknopark, kütüphane, laboratuvar vb. alanlar şehrilerin rekabetçiliğini bilgi temelli artırmada önem kazanan inovatif alanları oluşturmaktadır. ‘’Urban Knowledge and Innovation Spaces’’ bu çerçevede inovatif alanları şehirlerin bünyesinde inceleyen bölümlerden oluşmaktadır. Kitaba https://www.routledge.com/Urban-Knowledge-and-Innovation-Spaces-Insights-Inspirations-and-Inclinations/Yigitcanlar-Bulu/p/book/9781138298408 adresinden ulaşılabilir.