REKTÖRLÜK

Rektörlük Ofisi

Prof. Dr. Erdal Karaöz
Üniversite eğitimini 1986 yılında Dicle Üniversitesinde tamamlayan Prof. Dr. Erdal Karaöz, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında “Doktora” eğitimini tamamladı. 1996 yılında “Doçent” ve 2002 yılında “Prof.” sanlarını aldı. 2000 yılından günümüze “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Gen Tedavileri” alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Erdal Karaöz, 2005 yılında ABD Boston’da Harvard Üniversitesinde “Embriyonik Kök Hücre ve Adacık Transplantasyonu” konusunda çalışmalarda bulundu. Yayımlanmış 4 adet kitabı, 7'si uluslararası olmak üzere 11 kitap bölüm yazarlığı, 102’si uluslararası olmak üzere 158 yayımlanmış makalesi bulunan Prof. Dr. Erdal Karaöz 2007 yılında ülkemizde alanındaki ilk kurumsal Ar-Ge merkezi olan “Kocaeli Üniversitesi (KOU) Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” (KÖGEM)’ni kurmuştur. KÖGEM de çalıştığı sürece toplam 23 adet ulusal ve uluslararası düzeyde “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Endometriyum-Embriyo Ko-Kültür” konularında kurslar düzenlemiştir. Bu süreçte, 30’u TÜBİTAK olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmıştır.
 

Halit Tanju BESLER
Prof. Dr. Halit Tanju BESLER
Rektör Yardımcısı
Eğitim-Öğretim
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
1981-1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamlamış, Aynı Enstitüde 1991 yılının sonlarına kadar doktora çalışmalarına devam ederek doktora yeterliliğini de almıştır. 1991 yılının sonunda YÖK lisansüstü eğitim bursunu (2547 Sayılı Kanun/33. Madde) alarak, İngiltere Southampton Üniversitesi’ne doktora yapmak üzere gitmiştir. 1995 yılında Southampton Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnsan Beslenmesi Bölümü’nde doktora derecesini alarak Türkiye’ye dönmüştür. 1996 yılında doçent, 2003 yılında da aynı Üniversite de Profesör olmuştur. Beslenme bilimleri ve diyetetik alanında kapsamlı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Özellikle “beslenme biyokimyası” ve “beslenme ilintili hastalıkların metabolik ve biyokimyasal değişiklikleri” alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Birçok lisans, yüksek lisans ve doktora çalışması yönetmiştir. Otuz yıla yakın bir süre (1986 Eylül-2016 Şubat) Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra, kendi isteğiyle emekli (16 Şubat 2016) olarak, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde tam zamanlı olarak öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 31 Ağustos 2020 tarihinde öğretim üyeliğinin yanı sıra birçok akademik yönetsel görev (Bölüm Başkanlığı, Öğrenci İşlerinden ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılıkları) yaptığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden kendi isteğiyle ayrılarak, 01.09.2020 tarihinde İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Birçok Bakanlıkta (Kalkınma, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım Bakanlıkları) danışmanlık, komisyon üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası gıda, beslenme ve sağlıkla ilgili dergilerde hakemlik görevlerine devam etmektedir. Ulusal Gıda Kodeks Komisyon üyeliğine iki dönem (2012-2014; 2014-2016) Sağlık Bakanlığı bilim insanı temsilcisi olarak katılmıştır. Öncesinde de birçok İhtisas Alt Komisyon (Yağ, Etiketleme, Sağlık Beyanları gibi) üyeliklerinde bulunmuştur. Gıda sektöründe de ürün geliştirme, var olan ürünlerin tüketici sağlığı açısından değerlendirilmesi, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme kavramları doğrultusunda danışmanlık faaliyetlerini yürütmüştür. 2013 yılından itibaren Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV) Bilim Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Birçok yurt içi ve yurt dışı proje desteği almış, yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası birçok yayını olup, bilimsel dernek ve mesleki kuruluşlarının üyesidir. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
 
 

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe
Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe
Rektör Danışmanı
-Eğitim-Öğretim Süreçleri

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Dr. Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Dr. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi) Öğretmen Akademisini kurdu ve akademinin koordinatörü oldu ve aynı zamanda üniversitenin okulöncesi biriminin koordinatörlüğünü yaptı. Kısa süreli olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğü görevinde bulundu. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlıklar yaptı. 2020 yılının başında Boğaziçi Üniversitesinden emekli oldu ancak bölümünde yarı zamanlı olarak ders vermeye ve BÜYEM Öğretmen Akademisindeki koordinatörlük görevine devam etmektedir. Dr. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, bilimsel kitap bölümleri vardır. Türkiye’de yayınlanmış Öğretişim - Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım ve editörlüğünü yaptığı Çocuklarda Özgüven Hakkında Her Şey adlı iki kitabı vardır. Ayrıca, yurtdışında Peter Lang Publishers’dan yayımlanan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı mevcuttur.
 
 
 
 
 

cd
Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran
Rektör Danışmanı
-İnovasyon, Teknopark ve Teknoloji
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Sonrasında aynı dönemde Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetim ve Pazarlama ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Dr. Cem Duran 2016 Yılında İTÜ İşletme Mühendisliğinde “Müşteri Deneyimi Yönetimi” konusundaki tez çalışmasını bitirerek Doktor unvanı almıştır. Lisans mezuniyetinden sonra Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 2 sene “Pazarlama Uzmanı” olarak çalıştıktan sonra Newyork Üniversitesinde “Coaching Skills for Manager” sertifika programına katılmıştır. 2007 yılında İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) 5 yıl “İş Geliştirme Yöneticisi” olarak çalışmış ve İDO’nun özelleştirme sürecinde aktif rol almıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin ilk ve tek Photo Marketing Ajansı, EDDRA’yı kurmuştur, bu şirket kendi sektöründeki en büyük oyuncu haline gelmiştir. Birçok girişimci hızlandırma programında değerlendirme sürecinde görev almış ve girişimcilere değişik projelerde mentorlük yapmıştır. 2014 yılında YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü ve YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış bu süreçte birçok TTO ve Teknoparkın kuruluş sürecinde danışmanlıklar yapmıştır. 2017 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde Bölüm Başkanlığı yapmış ve aynı üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisini kurmuş ve yönetmiştir. 2018 Yılı Temmuz ayı itibariyle Teknopark İstanbul Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. İstinye Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde Yüksek Lisans seviyesinde “Girişimcilik” ve “Stratejik Pazarlama Yönetimi” dersleri vermektedir.
 

Pınar Özuyar
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökçin Özuyar
Rektör Danışmanı
-Sürdürülebilirlik
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılı sonrasında ise Özyeğin Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik başlığında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler yaptı. Boğaziçi, Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler verdi. 2011 yılında IBM Akademik Inisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yeralmış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir ünversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. Halihazırda Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education (Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sürdürülebilirlik)’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ansiklopedisi)’ ansiklopedilerinde editörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Konusunda dünyada lider olan Emerald yayınevinden çıkan ‘Journal of Sustainability of Higher Education’ ve ‘International Journal of Climate Change Strategies and Management’da da akademik kurul üyesidir.