REKTÖRLÜK

Rektörlük Ofisi

Prof. Dr. Erkan İbiş
Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Rektör
rektorluk@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Lisans eğitimini 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalından, 1989’da Uzman, 1991 yılında ‘Doçent’ ve 1997 yılında ‘Profesör’ unvanını aldı. 1994-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Erkan İbiş, 2012-2020 yılları arasında iki dönem Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlendi. Çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi de olan Prof. Dr. İbiş’in kendisine tevdi edilen “Romanya Devlet Nişanı (Award of Merit)”, “İtalya Devlet Nişanı (Commendatore)” ve “Macaristan Devlet Nişanı (Magyar Erdemrend Tisztikeresztje)” gibi uluslararası devlet nişanları da bulunuyor. Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanlığı, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim ve Bilim Komitesi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı olarak da görev yapmış olan Prof.Dr.Erkan İbiş, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Üyeliği ve Kamu Görevlileri Etik Kurul Üyeliği görevlerini de sürdürüyor. Prof.Dr.Erkan İbiş, Ocak 2022 itibariyle İstinye Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.  
 

Engin Ulukaya
Prof. Dr. Engin Ulukaya
Rektör Yardımcısı
-Araştırma Geliştirme

Özgeçmiş(CV)
eulukaya@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Prof. Dr. Engin Ulukaya, 1987 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini takiben Uludağ Üniversitesinde Tıbbi Biyokimya uzmanlığını bitirmiştir. University of Leeds (UK), School of Biochemistry and Molecular Biology’de doktora (PhD) eğitimini tamamlamıştır. Temel kanser araştırmaları, hücre ölümü, kanser ilaç geliştirme, ve kişiye yönelik onkoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Moleküler kanser araştırma derneği (MOKAD) başkanlığının yanısıra, EACR (European Association for Cancer Research)’de Konsey Üyesi ve EORTC PathoBiology alt grubu asil üyesidir. Uluslararası dergilerde 137 makale yayınlamıştır (Google Scholar H index: 32, Atıf sayısı: 3385). 2003 yılında Güney Kore’de düzenlenen dünya patoloji ve laboratuvar tıbbı derneği (WASPALM) kongresinde “gelecek vaat eden laboratuvar hekimi” ödülünü almış ve WASPALM madalyasına hak kazanmıştır. Ayrıca 3’ü yurt dışı, 32 adet çeşitli kategorilerde ödülü bulunmaktadır. Ayrıca aynı üniversitenin Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMKAM) Direktörüdür.
 

 

Peyami Çelikcan
Prof. Dr. Peyami Çelikcan
Rektör Yardımcısı
-Eğitim-Öğretim

peyami.celikcan@istinye.edu.tr
0850 283 6000
25.12.1961 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında YÖK Başkanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve 1990 yılında İletişim Sanatları alanında University of West Florida’dan yüksek lisans derecesini aldı. 1994 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları programını tamamlayarak  sinema-televizyon alanında doktora unvanını kazandı. 1996 yılında doçentlik, 2004 yılında da profesörlük unvanını aldı. Değişik üniversitelerde bölüm başkanı, dekan ve rektör yardımcısı olarak idari görevler üstlenen Çelikcan,  2017 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’ne Rektör olarak atanmıştır. Halen İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim alanında lisans-yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler veren Çelikcan, uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşların eğitim programlarında seminerler vermiştir. Filistin Maan Ajansı muhabirlerine "Haber Televizyonculuğu", Türkmenistan, Tacikistan ve Kosova Devlet televizyonları programcılarına "Televizyon Yayıncılığı" ve "Belgesel Yapım" konusunda seminerler vermiş ve atölye çalışmaları düzenlemiştir. Yetişkin eğitimi konusunda da çeşitli projelerde görev alan Çelikcan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı adına hazırlanan ve TRT’de yayınlanan Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) eğitim filmlerinin ve UNICEF için hazırlanan Görsel Anne Baba Eğitimi Projesi (UNICEF-GABEP) eğitim filmlerinin bir kısmının yönetmenliğini yapmıştır. Sinema ve televizyon alanında da çalışmalarını sürdüren Çelikcan, belgesel yönetmeni ve metin yazarı olarak çok sayıda yapım gerçekleştirmiştir. Kültür belgeselleri alanında uzmanlaşan Çelikcan, Türk kültürünün ve tarihinin izlerini takip ederek Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar coğrafyasını içine alan belgeseller çekmiştir. 2000 yılında tamamlanan Kazakistan’dan Macaristan’a Erenlerin İzinden adlı 13 bölümlük belgeselin metin yazarlığını ve genel yönetmenliğini üstlenen Çelikcan, 2006 yılında üç bölümlük "Kırgızlar" belgeselini çekmiştir. 2007 yılında 13 bölümlük "Anadolu’nun Renkleri-Doğum, Düğün, Ölüm" belgeselinin metin yazarlığını ve ortak yönetmenliğini yapmıştır. 2011 yılında itibaren Kafkaslar ve Orta Asya’da Demiryolu Tarihi’ni konu alan "Trans-Hazar Demiryolu" (13 Bölüm), "Trans-Sibirya Demiryolu" (13 Bölüm), "Trans-Aral Demiryolu" (13 Bölüm) ve "Trans-Kafkas Demiryolu" (13 Bölüm) belgesellerinde metin yazarı ve ortak yönetmen olarak yer aldı. Yayıncılık alanında meslek standartlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) bünyesinde sürdürülen projelerde proje danışmanı olarak görev alan Çelikcan, Televizyon Program Yönetmeni ve Yönetmen Yardımcısı; Işıkçı ve Işıkçı yardımcısı mesleklerinin meslek standartları ve yeterlilik çalışmalarını yürütmüştür. Akademik çalışmalarını medya tarihi, sinema tarihi, popüler müzik ve belgesel sinema alanında sürdüren Çelikcan, bağımlılık alanında da çalışmakta ve konuyla ilgili olarak uluslararası projelerde danışman olarak görev almaktadır. Son olarak ERASMUS+ kapsamında gerçekleştirilen ve dört ülkeden bağımlılıkla mücadele eden STK’ların ortaklığında Yeşilay tarafından yürütülen "Drug Awareness on Adults (DAWAP)" projesinin danışmanlığını yürütmüştür. Yeşilay Bilim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Çelikcan, International Association for Media and Communication Research (IAMCR), European Network for Cinema and Media Studies (NECS), International Documentary Association (IDA) üyesidir.
 

Hatice Gülen
Prof. Dr. Hatice Gülen
Rektör Yardımcısı
-TTO, Kalite ve Akreditasyon Süreçlerinden Sorumlu

hatice.gulen@istinye.edu.tr
0850 283 6000
1967 yılında Adana’da doğan Hatice Gülen, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde 1988 yılında Lisans ve 1992 yılında Yüksek Lisans eğitiminden sonra; aynı üniversitede doktora çalışmalarına başladı. 1998-1999 yıllarında TÜBİTAK burslusu olarak West Virginia Üniversitesinde (ABD) doktora tezi çalışmalarını bitki moleküler fizyolojisi konusunda yürüttükten sonra 2000 yılında Doktora derecesini aldı. Değişik sürelerle, 1995'te Yunanistan'da; 2006’da İsrail Hebrew Üniversitesinde, 2009’da West Virginia Üniversitesinde bulunarak bitki genetiği ve biyoteknolojisi konularında çalışmalar yaptı. 2000 yılında çalışmaya başladığı Uludağ Üniversitesinde 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanlarını aldı. Bu süre içinde Bitki Biyoteknolojisi ile Bitki Moleküler Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarlarını kurdu. 2013-2016 yıllarında Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisansüstü Programının açılmasında ve yürütülmesinde aktif görev üstlendi, tez danışmanlıkları yaptı. Hatice Gülen 2011-2015 yıllarında Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile Akademik-idari olarak çok sayıda komisyon başkanlığı yaptı; eğitimde kalite ve akreditasyon süreçlerinin fakülte koordinasyonunu yürüterek MÜDEK ve ABET program akreditasyonu ile Dekanlık Hizmeti Kalite Belgesi alınması süreçlerinin koordinasyonunda; Rektörlükte sürekli iyileştirme ve kalite çalışmalarında görev yaptı. Hatice Gülen, 2016 yıllından sonra akademik çalışmalarına İstanbul Bilgi Üniversitesinde devam etti. Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Laboratuvarını kurdu. Bölüm Başkanı olarak 2021 yılına kadar görev yaptığı sürede Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programının MÜDEK akreditasyon belgesini alan ilk Biyomühendislik programı olmasını sağladı. Biyomühendislik Platformu üyesi olan Gülen, 2020 yılında 7.Biyomühendislik Zirvesini düzenledi. Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Fakülte Kurulu üyeliği, Üniversite Senatosu üyeliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Akreditasyon Koordinatörlüğünü yaptı. Hatice Gülen bugüne kadar uzmanlığıyla alakalı pek çok araştırma projesinde yer aldı; disiplinlerarası yaklaşımla TÜBİTAK-MAM-GMBE, TAGEM ve üniversitelerden araştırmacıların görev yaptığı TÜBİTAK-1003 projesinin liderliğini yaparak 2020 yılında sonuçlandırdı. Son yıllarda yeşil biyoteknoloji uygulamalarıyla ilgili disiplinlerarası projeler yürütmektedir. Hatice Gülen, patent konusunda TPE tarafından yetkilendirilmiş “Eğiticilerinin Eğitimi” sertifikasına sahiptir. ‘Kalite Yönetim Sistemi’, ‘Proses Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri’, ‘MÜDEK Program Akreditasyonu Değerlendiricisi’ eğitimlerine sahip olan Profesör Gülen, MÜDEK Program Akreditasyonu Değerlendiricisidir. Bilimsel dergilerde hakemlik ve editörler kurulu üyeliği; bilimsel toplantılarda düzenleme ve bilim kurulu üyelikleri vardır. Danışmanlığında yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleleri, bildirileri, kitaplarda bölüm yazarlığı, kitap bölümü çevirisi bulunan Gülen bu eserleriyle uluslararası atıf endekslerinde yer almıştır. Hatice Gülen, 3 ulusal, 1 uluslararası patentin sahibidir.
 

cd
Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran
Rektör Danışmanı
-İnovasyon, Teknopark ve Teknoloji
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Sonrasında aynı dönemde Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetim ve Pazarlama ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Dr. Cem Duran 2016 Yılında İTÜ İşletme Mühendisliğinde “Müşteri Deneyimi Yönetimi” konusundaki tez çalışmasını bitirerek Doktor unvanı almıştır. Lisans mezuniyetinden sonra Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 2 sene “Pazarlama Uzmanı” olarak çalıştıktan sonra Newyork Üniversitesinde “Coaching Skills for Manager” sertifika programına katılmıştır. 2007 yılında İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) 5 yıl “İş Geliştirme Yöneticisi” olarak çalışmış ve İDO’nun özelleştirme sürecinde aktif rol almıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin ilk ve tek Photo Marketing Ajansı, EDDRA’yı kurmuştur, bu şirket kendi sektöründeki en büyük oyuncu haline gelmiştir. Birçok girişimci hızlandırma programında değerlendirme sürecinde görev almış ve girişimcilere değişik projelerde mentorlük yapmıştır. 2014 yılında YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü ve YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış bu süreçte birçok TTO ve Teknoparkın kuruluş sürecinde danışmanlıklar yapmıştır. 2017 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde Bölüm Başkanlığı yapmış ve aynı üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisini kurmuş ve yönetmiştir. 2018 Yılı Temmuz ayı itibariyle Teknopark İstanbul Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. İstinye Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde Yüksek Lisans seviyesinde “Girişimcilik” ve “Stratejik Pazarlama Yönetimi” dersleri vermektedir.
 

Pınar Özuyar
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökçin Özuyar
Rektör Danışmanı
-Sürdürülebilirlik
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılı sonrasında ise Özyeğin Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik başlığında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler yaptı. Boğaziçi, Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler verdi. 2011 yılında IBM Akademik Inisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yeralmış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir ünversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. Halihazırda Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education (Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sürdürülebilirlik)’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ansiklopedisi)’ ansiklopedilerinde editörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Konusunda dünyada lider olan Emerald yayınevinden çıkan ‘Journal of Sustainability of Higher Education’ ve ‘International Journal of Climate Change Strategies and Management’da da akademik kurul üyesidir.
 

Şebnem Özdemiir
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir
Rektör Danışmanı
-Bilişim

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Şebnem Özdemir Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecesini almıştır. Biri Matematik Eğitimi diğeri Enformatik alanında olmak üzere İstanbul Üniversitesi’nde iki yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Enformatik Anabilim Dalı’ndan almıştır. Doktora sonrası araştırmaları için 2018 yılında Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde bulunmuştur. 2019 yılında ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarında (Computer Science and Artificial Intelligence Lab- CSAIL) araştırma işbirlikçisi (research colloborator) olarak çalışmıştır. 2016 yılında geliştirdiği makine öğrenmesi modeli ile Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından verilen “İnsan Gelişimi Araştırmaları Ödülüne” layık görülmüştür. Dr. Özdemir veri bilimi odaklı ve yapay zeka tabanlı pek çok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, danışman, araştırmacı olarak görev yapmıştır. Özellikle 2018 yılının başlarından itibaren, ekibi ile birlikte çeşitli sektörlerde “Deep Project” serisi olarak adlandırdıkları derin öğrenme tabanlı uygulama projeleri gerçekleştirmektedir. Bunlar arasından yapay zekanın sanat üretmesi çalışmalarında Türk-Osmanlı sanat türlerine odaklanan Deep Classical Art Projesi yurtiçi ve yurtdışında ilgi ile karşılanmıştır. Dr. Özdemir’in veri bilimi ve makine öğrenmesi odaklı ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanmış pek çok kitap bölümü, makale çalışması ve patentleri bulunmaktadır. Dr. Özdemir, yapay zeka tabanlı ürün geliştirme odaklı yurt içi ve yurtdışı hizmet veren firmalarla işbirliklerine sahip olup danışmanlıklar vermektedir.
 

Tayfun UTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Utaş
Rektör Danışmanı
-Üniversite Sanayi İşbirlikleri

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Lisans eğitimini 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Tayfun Utaş 1994 yılında İstanbul Üniversitesinde MBA Türkçe programını tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalında “Yalın Üretimde Toplam Verimli Bakım (TPM) ve Bir Uygulama” konulu tezi ile Yüksek Lisans programını, Okan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında ‘’Hibrit İş Özellikleri Kuramı Çerçevesinde Mavi Yakalı çalışanların İş Motivasyonu’’ bitirme tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Tayfun Utaş iş hayatı süresince Toyota Üretim ve Yalın Üretim sistemleri konusunda projeler gerçekleştirmiştir. Üretim Bileşim Sistemleri konusunda birçok projenin liderliğini ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Toplam Verimli Yönetim (TPM) konusunda JIPM Japan Enstitute Plant Maintenance kuruluşu tarafından verilen “JIPM Instructor ” sertifikası sahibidir. Bu çalışmaların ardından “Dünya TPM” ödülünü almıştır.Tayfun Utaş aynı zamana Toyota Firmasında Yalın Üretim çalıştaylarına ve konferanslarına katılmıştır. MMO, İSO ve çeşitli firmalarda Yalın Sigma uygulamaları , TPM ve Yalın Üretim konusunda konferans ve eğitim vermiştir. İstanbul Sanayi Odası ile birlikte küçük ve orta sanayi işletmeleri için TPM ve 5S konusunda ortak ekip ile yazdığı el kitapları vardır.Tayfun Utaş Altı Sigma Karakuşak sertifikasına sahip olup 2012 yılından itibaren birçok projeye proje şampiyonu olarak birçok proje yönetmiştir. İş hayatına 1988 yılında özel şirketde üretim şefliği ile başlayan Tayfun Utaş 1990 -1991 yılında İngilterede dil eğitimi almıştır. 1991-2017 yılları arasında çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır.Tayfun Utaş 2016-2018 yıları arasında uluslararası özel bir şirket de Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır.
 

Esra Bayhantopçu
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu
Rektör Danışmanı
-Stratejik Süreç Yönetimi
-Kalite Süreçlerinden Sorumlu

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Esra Bayhantopçu, uluslararası müşterek doktora programı kapsamında, Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü ve Galatasaray Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları Bölümü’nden mezun olarak, doktorasını 2017 yılında tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında araştırmalarına Tübitak Uluslararası Yurtdışı Burs Programı desteğiyle Paris’de devam eden Bayhantopçu tezini ‘Türkiye’de erken yaşta evlendirilen kız çocukları problemi ve problemin yazılı ve sosyal medyada temsili’ üzerine yazmıştır. 2018 ilkbahar döneminde ise misafir öğretim üyesi olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri vermiştir. Yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Bölümü’nde, lisansını 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Esra Bayhantopçu, 2005 yılından itibaren özel sektörde çalışmaktadır. Profesyonel iş hayatına eğitim hayatı boyunca da devam eden Bayhantopçu, akademik çalışmalarının yanı sıra, 2010 yılından bu yana Kurumsal Sürdürülebilirlik alanında uzman danışman olarak çalışmaktadır. Türkiye’nin bu alandaki ilk danışmanları arasında yer almakta, ülkenin önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlarına profesyonel olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik strateji, süreç yönetimi ve raporlama danışmanlığı vermektedir. Esra Bayhantopçu, sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, medya ve iletişim, toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları alanlarında akademik çalışmalar yapmakta, bu alanlarda makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.
 

İbrahim ELBAŞI
İbrahim Elbaşı
Rektör Danışmanı
-Ticarileşme
Özgeçmiş (CV)

info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
İbrahim Elbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (SUNY Dual Diploma) bölümünü bitirerek, hem İstanbul Teknik Üniversitesinden hem de State University of New York tan lisans diploması almıştır. Amerika Birleşik Devletlerindeki eğitim hayatını, üniversite onur listesine girerek tamamlamıştır. Akıcı seviyede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Elbaşı akademik hayatına, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bilimi Bölümünde lisansüstü eğitimiyle devam etmiş ve Bilim ve Teknoloji Stratejileri Ana Bilim Dalından Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanmıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Doktora programına katılmış, entelektüel sermaye ve temel yetenekler üzerine tez çalışmasını girişimciler özelinde yürütmüştür. Girişimcilik, İnovasyon, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve Yenilik Stratejileri üzerine yayımlanmış makaleleri ve eş yazarı olduğu Ahlak Felsefesi ” başlıklı bir kitabı mevcuttur. Akademik hayatının yanı sıra iş hayatına PricewaterhouseCoopers da Şirket Birleşme Desteklerinde (Deals & Transaction Services) başlayan Elbaşı, iş kariyerine İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı ( Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ) Genel Müdürü olana dek İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacısı ve Rektörlük Proje Ofisi Müdürü olarak devam etmiş, birçok ulusal ve uluslararası projede de yönetici olarak görev almıştır. TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi'nde meclis üyesi olarak vazife üstlenen Elbaşı'nın, ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO) Bilişim İhtisas Komitesi ve Sanayi İhtisas Komitesi üyelikleri bulunmaktadır. MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi üyesi ve Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İstinye Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan 21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğini sürdüren Elbaşı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yönetim kademelerinde görev almaktadır.
 

osmanunver
Prof. Dr. Osman Can Ünver
Rektör Danışmanı
-Uluslararasılaşma

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
16 Mayıs 1954 tarihinde Ankara’da doğan O. Can Ünver 1972 yılında bitirdiği TED Ankara Koleji’nden sonra lisans/yüksek lisans öğrenimi (Ana Dal: Siyaset Bilimi, Yan Dallar: İletişim Bilimi ve Türkoloji) için Almanya’ya gitmiş ve 1981 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Magister Artium unvanı ile mezun olmuştur. Ünver doktora unvanını 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden “Almanya’nın Türkiye Politikalarında Oryantalizmin Yeri – 19. ve 20. Yüzyıllar” başlıklı teziyle almıştır.1979-2007 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatı mensubu olarak Münih, Nürnberg ve Hamburg Başkonsolosluklarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi, Berlin Büyükelçiliği’nde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri olarak görev yapmıştır. 1991-1993 yıllarında T.C. Başbakanlık Yurtdışı Vatandaş Konuları Müşaviri ve 1998-1999 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde Genel Sekreter Müşaviri unvanıyla görevlendirilmiştir. Ayrıca Bakanlık merkez teşkilatında Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü görevlerinde bulunmuş ve 2007 Ekim ayında kamu hizmetinden emekli olmuştur 2008 yılından itibaren de çeşitli üniversitelerde (Hacettepe, Başkent, Ufuk, Milli Savunma Üniversiteleri) DSÜ mukabilinde dersler vermiş, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konferans ve bilimsel etkinliğe aktif olarak katılmıştır. Ayrıca aralarında AB projeleri de olan çok sayıda projede yürütücü veya eğitici olarak görev üstlenmiştir. 2016 yılında “Siyasal Hayat ve Kurumlar” alanında doçent olduktan sonra 2018 Mayıs ayından itibaren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde kurucu Bölüm Başkanı olmuştur. 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde (İng.) akademik hayatına devam etmektedir.2015 yılında üye ülkeler tarafından dört yıllığına Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi (CMW) üyeliğine seçilmiş, 2019 yılında yeniden 2023 yılı sonuna kadar seçildiği bu Komite’nin 2019 Eylül ayında Başkanlığına getirilmiştir. Ünver’in uluslararası göç, Türkiye-Almanya İlişkileri ve kamu diplomasi alanlarında bilimsel yayınları bulunmaktadır.

  

 
 

  

 

ozgeakkas
Özge AKKAŞ
Rektörlük Özel Kalemi
rektorluk@istinye.edu.tr
ozge.akkas@istinye.edu.tr
Fax: 02124813688
0850 283 60 10
İSÜ Topkapı Kampüsü