REKTÖRLÜK

Rektörlük Ofisi

Prof. Dr. Melih BULU
Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı. Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.Prof.Dr. Bulu, Boğaziçi, İstanbul Şehir, İstanbul Ticaret, İstanbul Kültür ve Yeditepe Üniversitelerinde strateji ve yönetim konularında dersler verdi. Özellikle uzmanlık alanı olan şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği konusunda prestijli yayınevlerinde kitapları basıldı; dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı; alanındaki prestiji konferanslara davetli konuşmacı olarak katıldı; konferans başkanlıkları yaptı.
 

Prof. Dr. Erdal Karaöz
Prof. Dr. Erdal KARAÖZ
Rektör Yardımcısı
Özgeçmiş(CV)
rektorluk@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Üniversite eğitimini 1986 yılında Dicle Üniversitesinde tamamlayan Dr. Karaöz, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında “Doktora” eğitimini tamamladı. 1996 yılında “Doçent” ve 2002 yılında “Prof.” sanlarını aldı. 2000 yılından günümüze “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Gen Tedavileri” alanında çalışmalar yapan Dr. Karaöz, 2005 yılında ABD Boston’da Harvard Üniversitesinde “Embriyonik Kök Hücre ve Adacık Transplantasyonu” konusunda çalışmalarda bulundu. Yayımlanmış 4 adet kitabı, 7'si uluslararası olmak üzere 11 kitap bölüm yazarlığı, 102’si uluslararası olmak üzere 158 yayımlanmış makalesi bulunan Dr. Karaöz 2007 yılında ülkemizde alanındaki ilk kurumsal Ar-Ge merkezi olan “Kocaeli Üniversitesi (KOU) Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” (KÖGEM)’ni kurmuştur. KÖGEM de çalıştığı sürece toplam 23 adet ulusal ve uluslararası düzeyde “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Endometriyum-Embriyo Ko-Kültür” konularında kurslar düzenlemiştir. Bu süreçte, 30’u TÜBİTAK olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmıştır.
 

Öğr. Gör. Şule KILIÇARSLAN
Öğr. Gör. Şule KILIÇARSLAN
Özel Sektörle Koordinasyondan Sorumlu
Rektör Danışmanı

Özgeçmiş(CV)
sule.kilicarslan@istinye.edu.tr
0850 283 6786
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü lisansından sonra, İstanbul Üniversitesi "Uluslararası İşletmecilik" ve Yeditepe Üniversitesi MBA "Pazarlama Yönetimi" ve "e-İş" yüksek lisanslarını yapmıştır. British Institute of Homeopathy' den diploma alarak,'Homeopath' ünvanını alan ilk 20 Türk arasındadır. Halen Harvard Kennedy School of Government'ta uzaktan öğrenim yoluyla siyaset öğrenimi görmektedir. 2000 yılında Junior Chamber International tarafından "Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci" nden biri seçilen ve çok iyi derecede İngilizce bilen Kılıçarslan, 1995 yılından beri kurucu ortağı olduğu Form Stratejik Tanıtım Danışmanlık Ltd.Şti.'n de Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kılıçarslan çeşitli radyo ve TV programlarına katılmakta, başta ABD olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki konferanslarda kadın sorunları, toplumsal gelişim ve markalaşma konusunda konuşmalar yapmakta, çeşitli workshoplara katılarak, dergilerde köşeyazarlığı yapmaktadır. Millet ve Vekili İletişim Platformu'nda Kurucu Başkan ve Propeller Club of the US, İstanbul Limanı Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Medya, Reklam, Halkla İlişkiler ve Yatırım Danışmanlığı konularında T.C. İstanbul Mahkemeleri'nde resmi Bilirkişi olarak raporlar hazırlamakta, Hâkim ve Savcılara danışmanlık yapmaktadır. İngilizce İşletme doktora programına devam etmektedir. İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) başkan yardımcısı, SİO-Sektörle İşbirliği Ofisi Koordinatörü ve İSÜ TTO-Üniversite Sanayi İşbirliği birimi yöneticisidir.
 

 


 

Özgür ALTINYAY
Özgür ALTINYAY
Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu
Rektör Danışmanı

info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Özgür Altınyay ODTÜ Endüstri mühendisliğinden lisans derecesini 1992'de , Yüksek Lisans derecesini ise 1998'de University of Mississippi School fo Business'den aldı. 1998 - 2002 yılları arasında yurt içi ve dışında Internet sektörünün öncü şirketlerinde ürün ve proje geliştirme alanında çalışan Altınyay 2002'de Türkiye'nin ilk teknoparklarından olan Cyberpark'ın kuruluşundan itibaren yer aldı. İlk kuruluşundan itibaren itibaren TTNET'te pazarlama ve teknoloji birimlerinde ürün geliştirme ve yönetimi birimlerinde yönetim görevleri yapan Altınyay, Türkiye pazarına bir Telco tarafından ilk kez sunulan bir çok VAS servisinin geliştirilmesine dair çalışmaları yönetti. Özgür Altınyay eş zamanlı olarak IoT, Thick Data , Sürdürülebilir Innovasyon yönetimi ve girişimci firmalarda proje yönetim methodları konusunda Türkiye ve ABD'de çalışmalarını sürdürmektedir. 1970 doğumlu olan Özgür Altınyay İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 

 


 

Emine GÜRLER
Emine GÜRLER
Rektör Asistanı
egurler@istinye.edu.tr
0850 283 6010
Lisans eğitimini Sağlık Yönetimi bölümünde tamamlarken, ikinci lisansını Halkla İlişkiler ve Tanıtım üzerinde yaparak eğitimini tamamlamıştır. Emine Gürler yüksek lisans eğitimine İstinye Üniversitesi İşletme(MBA) programında devam etmektedir.