REKTÖRLÜK

Kitaplar

Kitap ve Kitap Bölümleri

 • Bulu, M., Olcay, G. A. (2018). Technoparks and Technology Transfer Offices as Drivers of an Innovation Economy: Lessons from Istanbul’s Innovation Spaces, Bulu, M., Yigitcanlar T. (Ed) (2018). Urban Knowledge and Innovation Spaces, Routledge, UK
 • Bulu, M., Yalçıntaş, M (2015) Aile İşletmeleri ve Etik. Baytar, R.A, İyigün, Ö.(Ed). Disiplinlerarası Etik. Beta Yayınları
 • Bulu, M, Yalçıntaş, M. (2014). Clusters as a Development Tool: The Case of Turkey, Yülek, M.(Ed). National Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Revisiting Concepts and Experience, Springer
 • Bulu, M. (Ed) (2011). City Competitiveness and Improving Urban Subsystems: Technologies and Applications, IGI Global, USA
 • Bulu, M. (2011). Uluslararası Alanda Türkiye’nin Rekabet Avantajları, Etkin Yönetim Söyleşileri, Torlak, M.(Ed), Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • Gezici F., Giritlioğlu,C., Ocakçı, M.A., Ayataç, H., Oruç, G.D., and Bulu, M., (2009). Policy and Existing Performance of Clusters in Turkey, Eaw Bojar (ed.), Clusters: Politics Management, Good Clustering Practices in the World, Toruń, Poland
 • Eraslan, H., Bulu, M., and Turkay, M., (2008). Cluster Analysis of Networked Organization, Goran D. Putnik, Maria Manuela Cunha (ed.), Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations, Information Science Publishing
 • Eraslan, I.H., Bulu, M., (2007). Evolution of Structure and Strategy of the Turkish Automobile Industry, John Saee(ed.), Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Routledge.
 • Nasir, A., Bulu, M., and Eraslan, İ.H., (2007). The Analysis of Tourism Cluster Development of Istanbul: A Longitudinal Study in Sultanahmet District (Old Town), Rob MacGregor, Ann T. Hodgkinson (ed.), Small Business Clustering Technologies: Applications in Marketing, Management, IT, and Economics, Information Science Publishing.
 • Helvacıoğlu, A.D and Bulu, M. (2007). Kültür Turizmi, Bulu, M. and Eraslan, İ.H., (Ed) (2007). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul
 • Bulu, M. and Cangel A. (2007). Turizm Sektöründe Kümelenme Geliştirme Örneği: Sultanahmet Bölgesi Turizm Kümelenmesi, Bulu, M., Eraslan, İ.H., (Ed) (2007). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul
 • Bulu, M., (2007). Yüksek Katma Değer Yaratan Sektörler ve Büyüme Stratejileri: (İstanbul'un Rekabetçi Sektörleri), III. Dizi: İstanbul Ticaret Odası Yayınları; 2007-37.
 • Eraslan, H and Bulu, M. (2004). Şebeke Organizasyonlar, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Bakan, İ.(Ed), Beta, İstanbul
 • Bulu, M. and Eraslan, H. (2004). Kümelenme Yaklaşımı, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Bakan, İ.(Ed), Beta, İstanbul

Kitap ve Dergi Editörlükleri

 • Bulu, M. and Yigitcanlar T.A. (Ed). (2016). Urban Knowledge and Innovation Spaces. Special issue for Journal of Urban Technology, Volume 23: Issue 1.
 • Bulu, M. (Ed). (2014). City and Technology. Special Issue for Technological Forecasting and Social Change. Vol 89. November 2014.
 • Bulu, M. and Yigitcanlar, T. (Ed) (2013). 6. Knowledge Cities World Summit Proceedings, Istanbul
 • Bulu, M. and Olcay, G.A. (Ed) (2013). 6. International Conference for Entrepreneurship and Regional Development Proceedings, Istanbul
 • Bulu, M. (Ed). (2011). City Competitiveness and Improving Urban Subsystems: Technologies and Applications. IGI Global. USA
 • Bulu, M., Eraslan, İ.H., (Ed). (2007). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul