REKTÖRLÜK

Raporlar

Melih Bulu, Trakya Bölgesi’nin kalkınmada kılavuz görecek planın temel gayesinin, bölge kaynaklarının kalkınmaya ve refah düzeyinin arttırılmasına hizmet edilmesi olduğunu ifade ederek, planda asıl gayenin TR21 Trakya Bölgesinin geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair tasavvur ortaya konması olduğunu açıkladı.

Makaleyi Görüntüle

İstanbul ekonomisinin rekabetçi bir yapıya kavuşmasındaki ilk aşamanın, metropolün küresel rekabet potansiyeli olan sektörlerin saptanması olduğunu vurgulayan Melih Bulu rekabetçilik analizi yapıldıktan sonra, nasıl daha rekabetçi hale getirileceği konusuna açıklık getirerek: “Stratejilerin oluşturulması ve oluşturulan stratejilerin hayata geçirilmesi sonrasında 21.yüzyıl'ın ekonomisini şekillendirecek metropoller arası rekabet yarışında İstanbul'un en üst sıralarda yer alması sağlanabilecektir.” dedi. 

Makaleyi Görüntüle