REKTÖRLÜK

Rektör

Prof. Dr. Erdal Karaöz

Prof. Dr. Erdal Karaöz
Rektör V.
İstinye Üniversitesi

Üniversite eğitimini 1986 yılında Dicle Üniversitesinde (Fen Fak. Biyoloji Böl) tamamlayan Dr. Erdal Karaöz, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında “Doktora” eğitimini tamamladı. 1996 yılında “Doçent” ve 2002 yılında “Prof.” unvanlarını aldı. 2000 yılından günümüze “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Gen Tedavileri” alanında çalışmalar yapan Dr. Karaöz, 2005 yılında ABD Boston’da Harvard Üniversitesinde “Embriyonik Kök Hücre ve Adacık Transplantasyonu” konusunda çalışmalarda bulundu.

Yayımlanmış 4 adet kitabı, 10'u uluslararası olmak üzere 14 kitap bölüm yazarlığı, 132’si uluslararası olmak üzere 189 yayımlanmış makalesi bulunan Dr. Karaöz (Google Scholar H indeks: 30, Atıf sayısı: 3111) 2007 yılında Türkiye’de alanındaki ilk kurumsal Ar-Ge merkezi olan “Kocaeli Üniversitesi (KOU) Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” (KÖGEM)’ni kurmuştur. KÖGEM de çalıştığı sürece toplam 23 adet ulusal ve uluslararası düzeyde “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Endometriyum-Embriyo Ko-Kültür” konularında kurslar düzenlemiştir. Bu süreçte, 30’u TÜBİTAK olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında “Kök Hücre Anabilim Dalı”nın kurucu Başkanı olarak görev almış ve Türkiye’de “Kök Hücre” alanında ilk Lisansüstü Eğitimin başlatılmasını sağlamıştır. 1 Ekim 2014 tarihine kadar sürdürdüğü bu görevinden kendi isteğiyle emekli olarak Liv Hospital / İstanbul, Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezleri Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Dr. Karaöz, birçok uluslararası bilimsel dergi için hakemlik görevlerinin yanı sıra bazılarının editörler kurulunda yer almaktadır.

Prof.Karaöz, 2013-2016 yılları arasında “Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Derneği”nin kurucu yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Karaöz, esas olarak, çeşitli doku ve organlardan elde edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin immunosüpresif, anti-inflamatuvar, anti-apoptotik, yeni damar oluşturma ve ince yapı özelliklerinin yanı sıra embriyonik ve uyarılmış pluripotent (İPSCs) kök hücrelerin diyabet tedavisinde beta hücre replasmanı uygulamaları üzerinde Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüze kadar birçok ulusal ve uluslararası kök hücre laboratuvarlarının kuruluş sürecinde danışmanlık yapmıştır. Halen Özel Liv Hastanesi bünyesinde direktörü olduğu “Rejeneratif Tıp Merkezi”ndeki GMP (Good Manufacture Practice) Lab.da üretilen insanlara nakledilebilir hücreler ile çeşitli hastalıklara sahip insanların hücresel tedavi seçeneklerinden yararlanmaları konusunda bakanlık onayı gerektiren ya da gerektirmeyen süreçleri yönetmektedir. Prof. Karaöz, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış "Duchenn Musküler Distrofi", "Spinoserebellar ataxia", "Frederich ataxia", “Non-progresif konjenital miyopati”, “omurilik yaralanması”, “Retinitis pigmentosa”, “iskemiye bağlı hipoksik ensefalopati”, “kafa travması sonrası gelişen ensefalomalazi”, “serebral palsi” ve “subakut sklerozan pan ensefalit (SSPE), Multiple sklerozis gibi günümüzde bilinen tıbbi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık için Allojenik Göbek Bağı Matriksi Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkinliği başlıklı birçok klinik deneme ve araştırma projelerinde görev almıştır ve/veya almaktadır.

Prof. Karaöz, 01.04.2015 6642 sayılı kanun ile kurulan İstinye Üniversitesinin 30.12.2019 tarihine kadar kurucu Rektör yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen Rektörlük (v.) görevini sürdüren Prof. Karaöz Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak da akademik çalışmalarına devam etmektedir. İSÜ'de Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Uygulama Merkezini kuruluşunu gerçekleştiren Prof. Dr. Erdal Karaöz bu merkezde halihazırda ulusal ve uluslararası Ar-Ge faaliyetlerini sürdürürken eş zamanlı olarak Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans programını yürütmektedir.